Duch Święty jednoczy Pijarską Odnowę


Duch Święty jednoczy Pijarską Odnowę


  9 lutego w godzinach popołudniowych rozpoczęły się rekolekcje dla grup Odnowy w Duchu Świętym działających przy Pijarskich Parafiach. Na zaproszenie odpowiedziały trzy wspólnoty wraz z opiekunami: Kraków Wieczysta “ Wieczyste Przymierze” z o. Tomaszem Jędruchem, Kraków Rakowice “Ja Jestem “ z o. Stanisławem Kanią oraz Jelenia Góra Cieplice “Tchnienie Ojca“ z o. Grzegorzem Sekułą.

Zgromadziliśmy się w liczbie ponad 50 osób spragnionych wzrostu duchowego i wzajemnej integracji. Miejsce rekolekcji to Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej, gdzie Matka Boża Szkaplerzna wraz z Dzieciątkiem Jezus obdarowuje wszystkich przybyłych do tego miejsca licznymi łaskami.

Rekolekcje głosi o. Mariusz Balcerak SJ, a tematem jest “ Rozeznawanie w posłudze charyzmatycznej”. Podczas Eucharystii stanęliśmy przed Panem Jezusem jak głuchoniemi, prosząc aby otworzył nasze uszy na dar słuchu duchowego ( Mk 7, 31-37). Śpiewaliśmy : “ Oddaję Tobie władzę, Duchu Święty. Wołaj do mnie, mów! “. Mamy już za sobą konferencję wprowadzającą do rekolekcji obejmującą zagadnienia:

Co to jest rozeznanie?

Na czym polega rozeznanie?

Co jest przedmiotem rozeznania?

 Konferencja o. Mariusza mocno rozbudziła nasze umysły i pragnienie podzielenia się pierwszymi wrażeniami, tak, że chętnie integrowaliśmy się przy gorącej herbatce w kawiarence domu rekolekcyjnego. 

W cichej obecności Maryi

    Drugi dzień rekolekcji obfitował we wszystko, czego potrzebuje każda wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Poranek był czasem medytacji modlitewnej. Każdy z uczestników zaproszony został do duchowego spotkania z Apostołami i Maryją w Wieczerniku ( Dz 1, 4-14) , aby wraz z Nimi wejść w czas oczekiwania na wypełnienie się Bożej Obietnicy. Czas trwania na modlitwie indywidualnej jest zawsze pełen łaski, szczególnie gdy towarzyszy nam nasza Mama Maryja.

W kolejnych godzinach rekolekcji uczestniczyliśmy w kilku konferencjach o. Mariusza. Interesująco i w bogactwie treści rozwijane były zagadnienia związane z charyzmatem rozeznawania duchowego i darem słowa poznania oraz dotyczące kryteriów rozeznawania darów charyzmatycznych.

Dzisiejsza Ewangelia o rozmnożeniu chleba ( Mk 8, 1-10) dała nam również światło na życie w naszych wspólnotach. Otwierajmy się na prawdę płynącą z Ewangelii , że podobnie jak chleb , Pan Jezus łamie i dzieli nasze charyzmaty i nie dlatego żeby nas ich pozbawić, ale żeby w to miejsce dać Kościołowi więcej darów. To właśnie jest Boża ekonomia obfitości.

Spotkaliśmy się także w grupach dzielenia. Warto nadmienić że były w nich osoby z różnych wspólnot.

 Jedna z uczestniczek rekolekcji po spotkaniu w grupie podzieliła się refleksją; “ Czułam się jakbym zobaczyła w lustrzanym odbiciu naszą wspólnotę”. I te słowa mogą być wskazówką do umacniania się w jedności Pijarskich grup Odnowy.

W godzinach popołudniowych trwała adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. A wieczór był pełen radości płynącej ze wspólnego uwielbienia naszego Pana w mocy Ducha Świętego oraz z posługi i owoców modlitwy wstawienniczej.

Radość której obficie udzielił nam Duch Święty towarzyszyła nam przy wieczornej integracji. I chcemy ją zabrać ze sobą do naszych wspólnot.