Przygotowanie do I Komunii Świętej

Do sakramentu przygotowywane są zasadniczo dzieci z klas III, zgodnie z programem szkolnej katechezy.

Dlatego dzieci do przyjęcia Sakramentu Eucharystii przygotowywane są w ramach katechezy:

  • w Szkole Podstawowej nr 64 przez katechetę o. Rafała Stenkę SP
  • w Społecznej Szkole Podstawowej nr 7 STO przez katechetę o. Edwarda Leśniaka SP

  Terminy spotkań rodziców z katechetą w kościele podawane są każdorazowo w ramach ogłoszeń duszpasterskich. 

  W NASZEJ PARAFII KOMUNIA ŚW. DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 JEST ORGANIZOWANA ZAWSZE W III NIEDZIELĘ MIESIĄCA MAJA. 

  Jeśli dziecko było ochrzczone poza naszą parafią Rodzice winni dostarczyć katechetom Świadectwo Chrztu dziecka. Dokument nie musi być świeżej daty. 

Dzieci spoza naszej parafii jeśli chcą z poważnych powodów przystąpić do I Spowiedzi i Komunii św. w naszym kościele, to ich Rodzice winni dostarczyć zgodę od swego Ks. Proboszcza. Wspomniana zgoda jest warunkiem wpisania dziecka na listę kandydatów do I Komunii św.

Wszelkie szczegóły dotyczące sakramentu można otrzymać u Ojców Katechetów.