Zespół charytatywny

Zapraszamy WSZYSTKICH potrzebujących jakiejkolwiek pomocy materialnej o kontakt z Punktem Charytatywnym, który czynny jest w każda środę od 16:00 do 18:00 (wejście obok kancelarii parafialnej).

Również niezbędnych informacji i pomocy udzielają duszpasterze, szczególnie o. Łukasz Wilusz SP (mail: lukaszwiluszsp@gmail.com)

Doświadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym. Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w działalność naszego Parafialnego Punktu Charytatywnego w formie wolontariatu, w godzinach jego otwarcia.