Chrzest

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

od nowego roku (2020) będzie udzielany w I-wsze i III-cie niedziele miesiąca na Mszy św. o godz. 13.00

Do chrztu św. dzieci Rodzice powinni:

• ustalić w kancelarii parafialnej termin chrztu, najpóźniej miesiąc przed chrztem,

• przedstawić akt urodzenia dziecka (odpis z USC), dane osobowe swoje i rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz adresy zamieszkania),

• wziąć udział w katechezie przygotowującej do chrztu św., która jest w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 16.00 w salce katechetycznej obok kancelarii parafialnej.


Do przyjęcia zadań rodzica chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

• jest wierzącym i praktykującym katolikiem, ukończył 16 lat życia,

• przyjął sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,

• prowadzi życie zgodne z zasadami wiary i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić,

• mieszkający poza naszą parafią przedstawiają zaświadczenie z parafii zamieszkania o praktykowaniu wiary,

• powinni wziąć udział w katechezie przygotowującej do chrztu św., w tutejszej lub swojej parafii


Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego, a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację w szkole.


Do chrztu św. dzieci Rodzice powinni: 

  • wziąć udział w katechezie przygotowującej do chrztu św., która jest w ostatnią niedzielę miesiąca o 16.00 w salce katechetycznej obok kancelarii parafialnej,
  • przedstawić akt urodzenia dziecka,
  • przedstawić w kancelarii dane osobowe swoje i rodziców chrzestnych, a więc: imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania.


RODZICE CHRZESTNI

Do przyjęcia zadań rodzica chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  • ukończył 16 lat życia,
  • jest katolikiem, przyjął sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
  • jest wierzącym i praktykującym, tzn. prowadzi życie zgodne z zasadami wiary i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić.
  • wziąć udział w katechezie przygotowującej do chrztu św., która jest w ostatnią niedzielę miesiąca o 16.00 w salce katechetycznej obok kancelarii parafialnej,


Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego, a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację w szkole.