Liturgiczna Służba Ołtarza

KRÓLUJ NAM CHRYSTE !!!

Chcesz zostać ministrantem lub lektorem – przyjdź na zbiórkę…:

  • Kandydaci na ministrantów (klasa 4 i 5): piątek o godz. 16:30 spotykamy się przed kościołem
  • Ministranci (klasa 5-6 i starsi): sobota 14:30 spotykamy się przed kościołem
  • Lektorzy (gimnazjum i starsi): piątek godz. 19:00 (salka pod budynkiem seminarium – wejście od zakrystii)

W każdą sobotę o godzinie 15:00 jest możliwość dołączenia do Ministranckiej Drużyny Piłkarskiej i wyjścia na salę gimnastyczną (spotykamy się przed kościołem).

Opiekunem jest o. Przemysław Suchy SP i o. Łukasz Wilusz SP.

Jeśli ktoś ma za małą komżę lub albę to proszę o tym powiedzieć będziemy szukać większej.


MAŁE POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

Pozdrowienie ministranckie: Króluj nam, Chryste!
Odpowiedź: Zawsze i wszędzie.

Ministrare (łac.) znaczy służyć.
Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy Świętej. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej. Pomaga również po jej zakończeniu.

Ministrant jest znakiem.
Ministrant przez swą służbę wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Ministrant przez swą służbę pokazuje, że uczestniczyć w liturgii to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując.

Punktualność ministranta
Ministrant powinien przyjść 10-15 minut wcześniej ponieważ musi: założyć komżę,przygotować swój modlitewnik, być może będzie musiał jeszcze coś przenieść do prezbiterium, może trzeba będzie jeszcze coś omówić z księdzem, ponadto ważne są jeszcze dwie minuty cichego skupienia i zastanowienia przed rozpoczęciem liturgii.