Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania (ogłoszenie dla wszystkich grup)
Szczęść Boże

III etap - pierwsza grupa spotkanie we wtorek 23 maja o godz. 19.00 w sali katechetycznej

III etap - druga grupa spotkanie w czwartek 25 maja o godz. 19.00 w sali katechetycznej.


Pozdrawiam:

o. Edward Leśniak SP


Spotkanie dla II etapu klasy 8 grupa środowa  14 czerwca o 19.00

Grupa piątkowa klasa 8: 16 czerwca o 19.00

Spotkanie dla I etapu klasy 7:    14 czerwca  18.00 .

O. Bartłomiej Koszyk SP
Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. (KKK 1285)

Na podstawie „Wskazań Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do sakramentu bierzmowania” (z 2017 r.) w naszej parafii przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania odbywa się przez 3 lata (w , 7 i 8 klasie szkoły podstawowej oraz w I klasie ponadpodstawowej). Sakrament ten jest udzielany w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej. Podstawowym, niezbędnym przygotowaniem jest dwugodzinna katecheza w szkole. Dodatkowym, koniecznym uzupełnieniem są spotkania z bierzmowanymi przy parafii zamieszkania. W naszej parafii spotkania przygotowujące do bierzmowania odbywają się wg ustalonego porządku. Spotkania te mają przede wszystkim charakter modlitewno-celebracyjny z możliwością rozmowy na tematy wiary i życia chrześcijańskiego, trwają ok. 60 minut. Spotkania prowadzą

 o. Edward Leśniak SP (klasy I ponadpodstawowe) oraz o. Bartłomiej Koszyk SP. (klasy 7-8)

Oprócz udziału w katechezie szkolnej i parafialnej młodzież winna rozwijać swoją relację z Jezusem przez uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. nabożeństwach, osobistej modlitwie i korzystaniu z sakramentów.

Podstawowym miejscem przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania (nie: zameldowania) rodziców dziecka. Niemniej, z różnych przyczyn (np. lokalizacja szkoły dziecka i chęć przyjęcia sakramentu ze swoją klasą czy dogodniejszy dojazd) rodzice mogą prosić o możliwość przygotowania ich dzieci i przyjęcia tego sakramentu w innej parafii niż miejsce zamieszkania (wówczas trzeba uzyskać pisemną zgodę z parafii zamieszkania).

Spotkania rozpoczynają się w październiku w Sali parafialnej. Obecność na wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa (choroba lub inne zdarzenie losowe jest podstawą do usprawiedliwienia nieobecności przez lekarza lub rodziców).

Na każdym roku przygotowań do bierzmowania przewiduje się spotkania z rodzicami – obecność rodziców obowiązkowa.


Wymagania dla kandydatów do bierzmowania.

• udział w lekcjach religii w szkole i pozytywna opinia katechety,

• udział w spotkaniach w parafii i zaliczenie egzaminu,

• uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej i świątecznej

• spowiedź comiesięczna

• udział w nabożeństwie różańcowym w październiku:

• udział w Roratach w Adwencie w grudniu.

• udział w nabożeństwie majowym:

• udział w Drodze krzyżowej:

• udział w Gorzkich żalach:

• udział w rekolekcjach wielkopostnych w szkole.

• Uczciwe prowadzenie książeczki do bierzmowania

Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminacyjnego.