Życzenia

Życzenia

Niech Zmartwychwstały Pan i Zbawiciel błogosławi wszystkich!

On pokonał szatana i chce każdego wyprowadzić z grobu.

Tylko Jezus może usunąć każdy kamień, każdą przeszkodę.

Biegnijmy więc z radością świadczyć, że On żyje!