Życzenia

Życzenia

W Nim jest życie,
a życie jest światłością ludzi,
a światłość w ciemnościach świeci
a ciemność nie może jej stłumić.
                                                                       J 1, 4-5

    Łącząc się duchowo w dzień Bożego Narodzenia, z białym opłatkiem w dłoni niesiemy wszystkim Parafianom i Gościom najlepsze życzenia:

     Niech Jezus, którego ofiarowuje nam Maryja w te święte dni, będzie najpiękniejszym Darem otrzymanym od Boga. On jest Siłą w słabości, Nadzieją w trudnościach i Miłością, która wszystko zwycięża.

     ojcowie i bracia pijarzy