Dyspensa

Dyspensa

     W związku z wprowadzonymi od 17 października obostrzeniami epidemicznymi ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. dla wszystkich wiernych. Skorzystanie z niej oznacza, że nieobecność na Mszy św. w dniu nakazanym nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania.

      Zachęcamy do udziału w nabożeństwach transmitowanych przez środki przekazu. Informujemy, że w naszym kościele, może przebywać jednocześnie 68 osób. Prosimy o stosowanie się do zaleceń służb: zakrywanie nosa i ust oraz zachowanie dystansu: na 7 m2 może przebywać jedna osoba.

     Dyspensa, jakiej udzielili biskupi nie oznacza, że nie wolno czy nie należy być na niedzielne Mszy świętej, a jedynie, że jeśli ktoś - z ważnych powodów, stanu zdrowia, troski o najbliższych, innych powodów czy poważnego lęku przez zachorowaniem czy pandemią - na niej nie będzie, to nie zaciągnie grzechu ciężkiego.