Ogłoszenia duszpasterskie

III Niedziela Zwykła - 26 stycznia 2020 r.

1. Dziś obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego. Decyzję taką podjął Ojciec Święty Franciszek. Jak napisał w Liście Apostolskim „Aperuit illis”, ma się ona przyczynić do tego, „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”. Z tej okazji z półki z gazetami można zabrać broszurkę, która zawiera teksty biblijne dzisiejszej niedzieli i podaje powody dla których warto się „zaprzyjaźnić się” z Pismem Świętym.