VI Niedziela Wielkanocna - 17 maja 2020 r.

1. Dzisiaj o godz. 18:00 różaniec za zmarłych połączony z wypominkami, a o 18:30 nabożeństwo majowe. Na wspólnym śpiewie litanii loretańskiej spotykamy się w ciągu tygodnia o godz. 18:30, po wieczornej Eucharystii, a dodatkowo (szczególnie dla dzieci) od poniedziałku do piątku o godz. 17:00 przy figurze Matki Bożej w ogrodzie przykościelnym.

2. Od dzisiaj w naszym kościele może modlić się jednocześnie 55. osób z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Zachęcamy do uczestnictwa w liturgii eucharystycznej. Gdyby się okazało, że w kościele podczas Mszy św. czy nabożeństw, będzie nas zbyt wielu, można pozostać na zewnątrz (teren przykościelny jest nagłośniony) i przystąpić do Komunii św. sakramentalnej.

3. Jutro będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II, dziękując Bogu za dar jego życia i powołania, za dobro, które stało się udziałem naszej Ojczyzny i świata. Z tej okazji odbędą się różne uroczystości okolicznościowe. Szczegóły ich przebiegu oraz terminarz transmisji podany jest w gablocie przy wejściu głównym, a także na stronie internetowej naszej diecezji.

4. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Zachęcamy do udziału w Mszach św., podczas których będziemy prosić szczególnie o zachowanie nas od klęski epidemii, kryzysu ekonomicznego i suszy.

5. Przypominamy, że okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej, kończy się w uroczystość Trójcy Świętej, czyli w tym roku 7 czerwca. Spowiadamy podczas każdej Mszy św. W dni powszednie w naszym kościele jest możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 15:00 do godz. 18:00 oraz możliwość indywidualnej spowiedzi.

6. W sobotę 23 maja w kościele na Wieczystej, na Mszy św. o godz. 11.00, Diakoni: Emil Grochowski, Dawid Bartochowski i Przemysław Kołacki przyjmą święcenia prezbiteratu. Kleryk Aleksander Getsevitch, po złożeniu ślubów uroczystych przyjmie święcenia diakonatu. Prosimy o modlitwę w ich intencji.

7. W minionym tygodniu z naszej parafii odeszły do wieczności: Stanisław BUDZYŃ, Janina GRADEK, Jan SOBARNIA i Zbigniew LUZAR. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu „Wieczny odpoczynek…”


A + M + P + I
 
Życzymy błogosławionej niedzieli oraz opieki świętych patronów dla solenizantów nadchodzącego tygodnia.