V Niedziela Wielkiego Postu - 29 marca 2020 r.

1. Msze Święte.
Wszystkie Msze Święte w niedziele i w ciągu tygodnia, będą odprawiane według normalnego porządku, a  zamówione intencje będą odprawione o podanych godzinach. Przypominamy, że w związku z nowym obostrzeniem, podczas Eucharystii może w świątyni przebywać tylko 5 osób. Jednakże nikogo nie chcemy pozostawić bez Jezusa eucharystycznego, dlatego przed każdą niedzielną Mszą można przyjść do zakrystii i poprosić kapłana o u dzielenie Komunii Świętej. Proponujemy, by na czas Mszy pozostały w kościele tylko te osoby, które zamówiły intencję mszalną (max. 5 osób). Przypominamy o dyspensie, która zwalnia wiernych z uczestnictwa w niedzielnych Eucharystiach. Zapraszamy do korzystania z transmisji telewizyjnych.

2. Spowiedź.
Spowiadamy na początku każdej Eucharystii. Od poniedziałku 30 marca będziemy spowiadać w kościele pomiędzy 15:00 a 18:00. Komunia Święta będzie udzielana co pół godziny. Prosimy, by w kościele - także podczas spowiedzi - nie było więcej niż 5 osób.


 3. Kościół.
Do naszej świątyni można wstąpić na modlitwę przez cały dzień. W tym celu otwarty jest przedsionek. W dni powszednie od godz. 15:00 do wieczornej Mszy św., będzie wystawiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie.  Zachęcamy, by w tym trudnym i niespokojnym czasie przychodzić do Jezusa ze swoimi obawami i zmartwieniami i modlić się o uchronienie świata od zła.


4. Odwiedziny chorych.
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, wstrzymujemy aż do odwołania, comiesięczne odwiedziny chorych. Oczywiście, gdy stan chorego tego wymaga, kapłan zawsze jest dostępny. Wtedy prosimy o kontakt telefoniczny.


5. Kontakt z kapłanami.
Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: rakowice@pijarzy.pl
Lub dzwoniąc pod numer telefonu: 12-411-44-11.


Nasza wspólnota zakonna codziennie o godz. 20:30 gromadzi się na modlitwie różańcowej w kaplicy domowej. Zapraszamy do duchowej łączności z nami.


W imieniu kapłanów z naszej wspólnoty dziękuję wszystkim Wiernym za zrozumienie, wsparcie i przyjęcie koniecznych zasad i ograniczeń. Życzymy wszystkim łaski płynącej z przeżywanego czasu, wzrostu duchowego, zdrowia i sił do wytrwania w tym trudnym czasie. Pamiętamy o Was w modlitwie.