Zakon Pijarów

Założyciel Zakonu Pijarów

Św. Józef Kalasancjusz (1557-1648)

„Znalazłem w Rzymie lepszy sposób służenia Bogu – pomaganie biednym dzieciom i nie poniecham tego za nic w świecie.”

Zakon Pijarów został założony w XVII wieku przez św. Józefa Kalasancjusza. Osoba tego skromnego duszpasterza budzi najwyższy podziw. Potrafił on, mimo różnych przeciwności, ponad 400 lat temu powołać do istnienia pierwszą nowoczesną, bezpłatną szkołę. Opracowany przez niego wzorzec kształcenia młodzieży dał początek wielu szkołom i zakładom wychowawczym na całym świecie. Pijarzy od początku stawiali na jakość edukacji, dzięki czemu ich szkoły dały gruntowne wykształcenie licznym wybitnym wychowankom. Dziś, na progu XXI wieku – gdy wysoki poziom nauczania oferuje również wiele szkół świeckich – misja edukacyjna ojców pijarów nie straciła na znaczeniu. Szkolnictwo pijarskie wyróżnia się dbałością o kształtowanie etycznej postawy uczniów. Edukacja w duchu katolickim wskazuje młodym ludziom wartości, których deficyt jest dziś szczególnie widoczny.

Seminarium

seminarium

Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Pijarów

 

Seminarium jest wspólnotą ludzi – braci kleryków i ojców formatorów.

To również czas i miejsce przeznaczone na spotkanie z Bogiem.

W tym miejscu przygotowujemy się do podążania za Nim na drodze pijarskiego powołania.

Siostry Pijarki

Siostry Pijarki to potoczna nazwa zgromadzenia zakonnego Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych, Institutum Filiarum Mariae Scholarum Piarum.
Naszym powołaniem jest wychowanie i nauczanie. W zgromadzeniu składamy cztery śluby: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i nauczania. Wzorem do naśladowania jest dla nas Jezus Chrystus – Nauczyciel.
Zgromadzenie Sióstr obecne w Polsce od 1990. Siostry mieszkające na terenie naszej parafii prowadzą Szkołę Podstawowa na ul. Meissnera.

Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów

Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

 

Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie jest szkołą prywatną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej nadane na czas nieokreślony przez Kuratora Oświaty w Krakowie.
Podstawą procesu wychowawczego są zasady i wartości chrześcijańskie.

Szkoła Podstawowa Ojców Pijarów

Szkoła Podstawowa Ojców Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie (dawne Publiczne Gimnazjum nr 52)

 

Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco udoskonala poziom swego wykształcenia. Szkoła chce wspierać rodzinę w jej pracy wychowawczej, mądrze towarzyszyć uczniowi w jego rozwoju oraz stwarzać mu wartościowe środowisko wychowawcze. Nauczyciele i rodzice mają poczucie wspólnoty celu, którym jest wszechstronny rozwój dziecka.

Park Gimnazjum Ojców Pijarów

Przy Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie znajduje się park. Występują w nim różne gatunki drzew liściastych oraz iglastych.

pijarzy.pl
%d bloggers like this: