Siostry Pijarki

1560Siostry Pijarki to potoczna nazwa zgromadzenia zakonnego Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych, Institutum Filiarum Mariae Scholarum Piarum.

 

Naszym powołaniem jest wychowanie i nauczanie. W zgromadzeniu składamy cztery śluby: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i nauczania. Wzorem do naśladowania jest dla nas Jezus Chrystus – Nauczyciel.

 

Szczególna patronką zgromadzenia jest Maryja, Matka i Wychowawczyni Jezusa. Ona pomaga nam wychowywać i prowadzić do osobistego spotkania z Chrystusem wszystkich tych, których nauczamy.

 

Konstytucje i Reguły wzywają nas do częstego kontaktu ze Słowem Bożym. Swym przykładem życia i oddaniem wychowaniu stajemy się duchowymi matkami i konsekrowanymi nauczycielkami w służbie Prawdy.

 

Nasze Zgromadzenie uczestniczy we właściwy sobie sposób w misji ewangelizacyjnej Kościoła poprzez integralne wychowanie dzieci i młodzieży, zwłaszcza tej, która potrzebuje szczególnej troski. Urzeczywistnia się to przez prowadzenie różnorodnych szkół i ośrodków wychowawczych.

 

Ostatecznym celem naszej posługi jest wychowanie w wierze. Ważnym elementem charyzmatu naszego zgromadzenia jest też promocja kobiety.

 

Podstawowym środkiem naszego apostolstwa jest katecheza, która wyjaśnia prawdy wiary, przygotowuje do liturgii i pobudza do apostolskiego działania.

 

Wspieramy także rodziców w ich dziele wychowania, w tym celu współpracując z innymi instytucjami, tak kościelnymi jak i świeckimi. Dużą wagę przywiązujemy również do starannego doboru i późniejszej formacji nauczycieli pracujących w szkołach prowadzonych przez nasze Zgromadzenie.

W Polsce działamy od 1990 r. – w 1996 r. otworzyłyśmy naszą pierwszą szkołę w Krakowie. Obecnie prowadzimy pięć szkół: 3 podstawowe (2 w Krakowie i 1 w Rzeszowie) oraz 2 gimnazja (w Krakowie i w Rzeszowie).

 

Na terenie parafii mieszka wspólnota złożona z sześciu sióstr; tutaj swoją siedzibę ma także Przełożona Polskiej Delegatury Sióstr Pijarek.

 

Więcej

%d bloggers like this: