Sakrament Bierzmowania

bierzm-1Sakrament Bierzmowania w naszej parafii zostanie udzielony dnia 24 maja 2019 r. na Mszy św. o godzinie 18:00.

 

Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży, która uczęszcza na katechezę szkolną w naszej archidiecezji trwa zwykle trzy lata i jest prowadzone w parafii zamieszkania w następującym porządku…

Plan spotkań, przygotowujących do sakramentu bierzmowania:

 • 7 klasy Szkoły Podstawowej
  (lub pierwszy rok przygotowania, jeśli ktoś przygotowanie chce rozpocząć w starszym wieku)

  Zapisy do grupy przygotowującej do bierzmowania zostały zakończone. Zapraszamy aby przygotowanie do sakramentu rozpocząć od września lub skontaktować się z którymś z ojców i ustalić przebieg przygotowania indywidualnego (jest to opcja dla młodzieży szkół średnich oraz osób dorosłych, które nie przejęły sakramentu bierzmowania)
  Przygotowanie w pierwszym roku prowadzi o. Łukasza.
 • 8 klasa Szkoły Podstawowej (lub drugi rok przygotowania, jeśli ktoś przygotowania rozpoczął później)
  Spotkania odbywają się w pierwszym semestrze roku szkolnego.
  Kandydatów, którzy się jeszcze nie zgłosili,  prosimy o kontakt osobiście z o. Przemysławem.
 • III gimnazjum (lub trzeci rok przygotowania, jeśli ktoś przygotowania rozpoczął później)
  Spotkania dla kandydatów do bierzmowania z klas trzecich gimnazjum rozpoczęły się od połowy września
 • Kandydatów którzy się jeszcze nie zgłosili,  prosimy o kontakt z o. Przemysławem.

 

Osoby dorosłe zamieszkałe na terenie naszej parafii (teren parafii zob. w zakładce KONTAKT), które chciałyby przyjąć sakrament bierzmowania (który jest wymagany aby brać odpowiedzialność za wiarę innych osób np. by zostać rodzicem chrzestnym; przyjąć święcenia kapłańskie; i również, jak czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego, że „katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy jest to możliwe bez poważnej niedogodności” (KPK kan. 1065 § 1)) prosimy o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej w godzinach jej otwarcia i zapisanie się na indywidualne przygotowanie do tego sakramentu prowadzone przez jednego z Ojców.

Świadek bierzmowania
Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, bierzmowani i praktykujący katolicy.  NIE MOŻE to być rodzic bierzmowanego. Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

 • miał ukończony 16 rok życia,
 • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie),
 • prowadził życie zgodne z wiarą (np. nie jest w niesakramentalnym małżeństwie).
 • nie jest rodzicem bierzmowanego (Zobacz Kodeks Prawa Kanonicznego: Kanon nr. 874 i 893)

W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.

 

 

Czym jest bierzmowanie?

 

Przeczytaj i zobacz (krótkie streszczenie najważniejszych informacji).

 

Co BISKUPI w Polsce mają do powiedzenia na tan temat (dłuższe informacje).

Informacje dodatkowe…
Sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości jest bierzmowanie, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego. Chrześcijaninem jest się w takim stopniu, w jakim uczestniczy się w życiu Chrystusa, do prowadzenia którego człowiek jest namaszczony Duchem Świętym. Jest to Duch prawdy i miłości, Duch odwagi do dawania świadectwa, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Duch obecności Chrystusa w świecie. Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.
Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i słowami: „PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO”. Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni, jaką zamierzył dla nas Bóg.

%d bloggers like this: