Sakrament Bierzmowania

bierzm-1Bierzmowanie odbyło się w tym roku 24 KWIETNIA na Mszy św. o godz. 18:00, sakramentu udzielił bp Damian Muskus OFM.

Kolejna data sakramentu bierzmowania będzie ustalona po wakacjach.

 

Plan spotkań:

 • 7 klasy Szkoły Podstawowej
  (lub pierwszy rok przygotowania, jeśli ktoś przygotowanie chce rozpocząć w starszym wieku)

  Spotkania zostaną ustalone pod koniec września, prosimy śledzić ogłoszenia duszpasterskie.
  Zapisy i wszystkie informacje u o. Łukasza.
 • 8 klasa Szkoły Podstawowej (lub drugi rok przygotowania, jeśli ktoś przygotowania rozpoczął później)
  Spotkania w drugim semestrze roku szkolnego.
  Kandydatów którzy się jeszcze nie zgłosili,  prosimy o kontakt z o. Przemysławem.
 • III gimnazjum (lub trzeci rok przygotowania, jeśli ktoś przygotowania rozpoczął później)
  Spotkania dla kandydatów do bierzmowania z klas trzecich gimnazjum rozpoczęły się od połowy września
 • Kandydatów którzy się jeszcze nie zgłosili,  prosimy o kontakt z o. Przemysławem.

Osoby dorosłe, które chciałyby przyjąć sakrament bierzmowania (który jest wymagany np. by zostać rodzicem chrzestnym) prosimy o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej w godzinach jej otwarcia i zapisanie się na indywidualne przygotowanie do tego sakramentu prowadzone przez jednego z Ojców.

Świadek bierzmowania
Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, bierzmowani i praktykujący katolicy.  NIE MOŻE to być rodzic bierzmowanego. Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

 • miał ukończony 16 rok życia,
 • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie),
 • prowadził życie zgodne z wiarą (np. nie jest w niesakramentalnym małżeństwie).
 • nie jest rodzicem bierzmowanego (Zobacz Kodeks Prawa Kanonicznego: Kanon nr. 874 i 893)

W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.

 

 

Czym jest bierzmowanie?

 

Przeczytaj i zobacz (krótkie streszczenie najważniejszych informacji).

 

Co BISKUPI w Polsce mają do powiedzenia na tan temat (dłuższe informacje).

Informacje dodatkowe…
Sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości jest bierzmowanie, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego. Chrześcijaninem jest się w takim stopniu, w jakim uczestniczy się w życiu Chrystusa, do prowadzenia którego człowiek jest namaszczony Duchem Świętym. Jest to Duch prawdy i miłości, Duch odwagi do dawania świadectwa, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Duch obecności Chrystusa w świecie. Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.
Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i słowami: „PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO”. Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni, jaką zamierzył dla nas Bóg. Imię bierzmowania kandydat obiera sobie odpowiednio wcześniej (musi to być imię Świętego). Patronem bierzmowanego powinna być osoba, którą bierzmowany chce naśladować. Wybór Patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.