Galerie

3 lektorów z naszej parafii uczestniczyło w warsztatach liturgicznych organizowanych w Seminarium naszego Zakonu. W ich trakcie pielgrzymowaliśmy do kilku ważnych kościołów naszego miasta. 

31 maja oddaliśmy cześć Chrystusowi w procesji Eucharystycznej ulicami parafii: Sadzawki, Pilotów, Akacjowa i Dzielskiego. Ołtarze przygotowali: 1.pijarscy klerycy, p. Renata i o. Edward; 2. Wspólnota Odnowy w Duchu Św.; 3. Domowy Kościół Oazy Rodzin; 4. uczestnicy Duszpasterstwa Młodzieży i Studentów. Tematycznie treść ołtarzy osnuta była wokół hasła duszpasterskiego bież. roku: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym" i czci patrona św. Stanisława Kostki, do czego w kazaniu, na zakończenie procesji, nawiązał o. Przemysław.

28 maja 2018 r. O. Prowincjał Józef Matras SP przyjął do posługi lektora i ceremoniarza kandydatów z naszej parafii, z Wieczystej i z krakowskich szkół pijarskich. W modlitwie uczestniczyli opiekunowie Służby Liturgicznej.

Uroczysta Rocznica Pierwszej Komunii św. odbyła się na Msza św. w naszym kościele parafialnym w niedziele 13 maja o godz. 10:00. Eucharystii przewodniczył o. Proboszcz Wojciech Kałafut a kazanie wygłosił o. Piotr Recki – ojciec duchowny Seminarium Zakonu Pijarów.