Zakon Pijarów

Kalasantyński Rok Jubileuszowy

Jubileusz Zakonu Pijarów

 

Pijarzy, a wraz z nimi wszyscy wierni, w 2017 roku świętują 400-lecie zakonu i 250 rocznicę kanonizacji założyciela zgromadzenia – Świętego Józefa Kalasancjusza.

MOŻLIWOŚĆ ZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO W NASZYM KOŚCIELE

podczas Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego 2017:

– we wtorki, podczas nabożeństw do św. Józefa Kalasancjusza w łączności z Mszą św. o godz. 1800

– 25 dnia każdego miesiąca, tzw. Dzień Kalasantyński, podczas programowych Mszy św.

– w Dni Jubileuszowe ogłoszone w kalendarzu ogólnozakonnym:

 • 31 I – Dzień wdzięczności za powołanie pijarskie, w rocznicę zatwierdzenia Konstytucji naszego Zakonu
 • 6 II – Wspomnienie św. Doroty męczennicy; dzień odnowienia posłannictwa chrześcijańskiego wychowania. W zakrystii kościoła św. Doroty na Zatybrzu w 1597 r. miała swój początek szkoła pijarska
 • 6 III – Centralny Dzień Roku Jubileuszowego, w rocznicę erygowania Kongregacji Paulińskiej
 • 25 III – Dzień modlitwy za nowicjuszy pijarskich, w rocznicę obłóczyn pierwszych pijarów
 • 2 IV – Dzień Misji Pijarskich
 • 15 IV – Dzień rozeznawania tego, co może być pomocne w odnowie Szkół Pobożnych, w rocznicę zatwierdzenia nowych Konstytucji zakonu, odnowionych według wskazań Soboru Watykańskiego II
 • 9 V – Święto Najśw. Maryi Panny, Matki Bożej Szkół Pobożnych
 • 31 V – Dzień modlitwy o powołania pijarskie w rocznicę ogłoszenia czcigodnym Gliceriusza Landrianiego
 • 8 VII – Dzień troski o biedne dzieci będące skarbem naszego Zakonu
 • 16 VII – Dzień modlitwy o dar świętości w Szkołach Pobożnych, w 250 rocznicę kanonizacji św. Józefa Kalasancjusza
 • 25 VIII – Uroczystość św. Józefa Kalasancjusza i poprzedzające ją Triduum
 • 26 IX – Dzień modlitwy za młodych pijarów w formacji początkowej
 • 27 XI – Patrocinium, Święto Opieki św. Józefa Kalasancjusza i poprzedzające je Triduum

Odpust można ofiarować za siebie lub za zmarłą osobę. Warunkiem jest bycie w stanie łaski, przyjęcie Komunii św., wyzbycie się przywiązania do grzechu i modlitwa w intencjach Ojca świętego.

Jubileusz Zakonu Ojców Pijarów

Seminarium

seminarium

Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Pijarów

 

Seminarium jest wspólnotą ludzi – kleryków i formatorów.

To również czas i miejsce przeznaczone na spotkanie z Bogiem.

W tym miejscu przygotowujemy się do podążania za Nim na drodze pijarskiego powołania.

Siostry Pijarki

Siostry Pijarki to potoczna nazwa zgromadzenia zakonnego Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych, Institutum Filiarum Mariae Scholarum Piarum.
Naszym powołaniem jest wychowanie i nauczanie. W zgromadzeniu składamy cztery śluby: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i nauczania. Wzorem do naśladowania jest dla nas Jezus Chrystus – Nauczyciel.
Zgromadzenie Sióstr obecne w Polsce od 1990. Siostry mieszkające na terenie naszej parafii prowadzą Szkołę Podstawowa na ul. Meissnera.

Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów

Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

 

Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie jest szkołą prywatną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej nadane na czas nieokreślony przez Kuratora Oświaty w Krakowie.
Podstawą procesu wychowawczego są zasady i wartości chrześcijańskie.

Gimnazjum Zakonu Pijarów

Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

 

Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco udoskonala poziom swego wykształcenia. Szkoła chce wspierać rodzinę w jej pracy wychowawczej, mądrze towarzyszyć uczniowi w jego rozwoju oraz stwarzać mu wartościowe środowisko wychowawcze. Nauczyciele i rodzice mają poczucie wspólnoty celu, którym jest wszechstronny rozwój dziecka.

Park Gimnazjum Ojców Pijarów

Przy Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie znajduje się park. Występują w nim różne gatunki drzew liściastych oraz iglastych.

Katecheza na terenie parafii

Przedszkola:
Przedszkola
Szkoły Podstawowe
Szkoły Podstawowe:
Szkoły ponadgimnazjalne
Szkoły ponadgimnazjalne: