Sakrament Kapłaństwa

Sakramenty

Kandydat powinien odznaczać się między innymi takimi przymiotami:

 • odpowiednią zdatnością duchową (miłością Boga i bliźniego, dążnością do braterstwa i zaparcia się siebie, doświadczoną czystością, zmysłem kościelnym, gorliwością apostolską i misyjną),
 • zdatnością moralną (szczerością ducha, dojrzałością uczuciową, wyrobieniem towarzyskim, umiejętnością dochowania wierności obietnicom, ciągłą troską o sprawiedliwość, duchem przyjaźni i słusznej wolności, odpowiedzialnością, pracowitością, chęcią współpracy z innymi),
 • zdatnością intelektualną (umiejętnością stosowania słusznej i zdrowej oceny, uzdolnieniami wystarczającymi do odbycia studiów kościelnych),
 • zdrowiem fizycznym i psychicznym,
 • dobrą intencją, czyli gotowością podjęcia zadań kapłańskich z pobudek religijnych,
 • dobrowolnością podjętego wyboru.

 

Kandydaci zgłaszający się do Seminarium składają następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do Zakonu skierowane do o. Prowincjała
 • Własnoręcznie napisany życiorys
 • Świadectwo maturalne (oryginał)
 • Aktualną metrykę chrztu św. i świadectwo bierzmowania
 • Opinię Ks. Proboszcza i Ks. Katechety
 • Świadectwo zdrowia

 

Wyższe Seminarium Zakonu Pijarów, ul. Dzielskigo 1, 31 – 465 Kraków