Sakrament Bierzmowania

Sakramenty

bierzm-1Bierzmowanie odbędzie się 16.05.2017.

 

Plan spotkań dla klasy:

 • I gimnazjum
  Spotkanie w poniedziałek lub środa o godz. 17:00 w salce katechetycznej obok kancelarii parafialnej. W poniedziałek i środę przed pierwszym czwartkiem miesiąca młodzież gromadzi się w pierwszy czwartek na Mszy Św. o godz. 18:00 zamiast spotkania. Przygotowanie do bierzmowania prowadzi o. Andrzej Lisiak SP.
 • II gimnazjum
  Spotkania w drugim semestrze roku szkolnego.
 • III gimnazjum
  Spotkanie we wtorek lub czwartek o godz. 17:00 w salce katechetycznej obok kancelarii parafialnej. Przygotowanie do bierzmowania prowadzi o. Edward Leśniak SP.

Świadek bierzmowania
Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, bierzmowani i praktykujący katolicy. Może to być rodzic bierzmowanego. Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

 • miał ukończony 16 rok życia,
 • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie),
 • prowadził życie zgodne z wiarą.

W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.

 

 

Czym jest bierzmowanie?

 

Posłuchaj

Informacje dodatkowe…
Sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości jest bierzmowanie, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego. Chrześcijaninem jest się w takim stopniu, w jakim uczestniczy się w życiu Chrystusa, do prowadzenia którego człowiek jest namaszczony Duchem Świętym. Jest to Duch prawdy i miłości, Duch odwagi do dawania świadectwa, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Duch obecności Chrystusa w świecie. Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.
Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i słowami: „PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO”. Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni, jaką zamierzył dla nas Bóg. Imię bierzmowania kandydat obiera sobie odpowiednio wcześniej (musi to być imię Świętego). Patronem bierzmowanego powinna być osoba, którą bierzmowany chce naśladować. Wybór Patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.