Kontakt

Informacje

Kancelaria parafialna jest czynna:

 • we wtorki i w czwartki od godziny 16.00 do 17.30
 • w środy i w soboty od godziny 9.00 do 10.00

W święta kościelne i państwowe kancelaria jest nieczynna.

31-465 Kraków, ul. Dzielskiego 1;   tel.: 12/411 44 11;   mail: rakowice@pijarzy.pl

 

Poradnia Rodzinna przyjmuje w czwartki w godz. 18:00 – 20:00

 

Punkt Charytatywny jest czynny w środy w godz. 16:00 – 18:0o

 

Poradnia prawna w czasie wakacji nieczynna. Od września w środy w godz. 18:00 – 19:00

Duszpasterze

Pierwsza wspólnota pijarów, Dom pw. Najświętszego Imienia Maryi, został utworzony w 1912 roku w ówczesnej wsi Rakowice pod Krakowem. Aktualnie wspólnota składa się z dziewięciu zakonników – siedmiu kapłanów oraz dwóch braci.

Prócz Domu Najświętszego Imienia Maryi, który tworzą duszpasterze parafii, na terenie parafii mieszkają jeszcze trzy wspólnoty zakonne:

 • Wspólnota sióstr pijarek – założona w 1990r.,
 • Dom studentatu pijarów (Wyższe Seminarium Duchowne) bł. Piotra Casaniego – założony w 1991 r.,
 • Dom Kraków-Akacjowa pw. Chrystusa Króla (współbracia pracujący w szkołach prowadzonych przez nasz Zakon: Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów i Gimnazjum nr 52 im. ks. Stanisława Konarskiego).
duszpasterze-pijarzy

Wspólnota duszpasterzy. W pierwszym rzędzie od lewej: o. Józef Kowalski, o. proboszcz Wojciech Kałafut, o. Jan Taff, br. Marian Babiec ;

w drugim rzędzie: o. Józef Dyrba, dk. Rafał Stenka, o. Przemysław Suchy, o. Andrzej Lisiak, o. Edward Leśniak  (nieobecny br. Wiesław Stańczyk)

Ojcowie posługujący w Gimnazjum i Liceum Zakonu Pijarów:

 • logo-szkolao. Edward Kryściak od św. Jerzego (Rektor wspólnoty szkolnej, dyrektor Liceum i Gimn.)
 • o. Mateusz Pindelski od Maryi Niepokalanej
 • o. Tomasz Abramowicz od bł. Dawida Carlosa
 • o. Mariusz Siódmiak od Miłosierdzia Bożego
 • o. Radosław Boboń od św. Rodziny z Nazaretu
 • dk. Mateusz Kaźmierski od św. Stanisława Kostki

Ojcowie celebrują Mszę św. i głoszą kazania w każdą niedzielę o godz. 13.00.
Zobacz więcej: strona internetowa liceum – nauczyciele

Ojcowie formatorzy w Seminarium Duchownym Zakonu Pijarów:

 • seminariumo. Marek Kudach od Ducha Świętego – Rektor wspólnoty seminaryjnej
 • o. Dariusz Bakalarz od Matki Bożej Bolesnej – ojciec duchowny
 • o. Piotr Recki od św. Józefa – promotor powołań

Sprawują Mszę św. i głoszą kazania w każdą niedzielę o godz. 8.30.
Zobacz więcej: strona internetowa seminarium