Kontakt

Informacje

Adres do korespondencji:

Parafia Najświętszego Imienia Maryi Kraków – Rakowice (Ojcowie Pijarzy)
ul. Dzielskiego 1
31-465 Kraków

Kancelaria parafialna jest czynna:

 • we wtorki i w czwartki od godziny 16.00 do 17.30
 • w środy i w soboty od godziny 9.00 do 10.00

W święta kościelne i państwowe kancelaria jest nieczynna.

tel.: 12/411 44 11;           mail: rakowice@pijarzy.pl

Poradnia Rodzinna przyjmuje w czwartki w godz. 18:00 – 20:00

Punkt Charytatywny jest czynny w środy w godz. 16:00 – 18:0o

Poradnia prawna czynna w środy w godz. 18:00 – 19:00

Konto bankowe parafii: 54 1240 4650 1111 0010 5916 4406

Duszpasterze

Pierwsza wspólnota pijarów, Dom pw. Najświętszego Imienia Maryi, został utworzony w 1912 roku w ówczesnej wsi Rakowice pod Krakowem. Aktualnie wspólnota składa się z ośmiu zakonników.
duszpasterze-pijarzy

Aktualny skład wspólnoty duszpasterzy po zmianach (wakacje 2017) na zdjęciu:
od lewej stoją: o. Józef Dyrba, 
o. Rafał Stenka (katecheta), o. Przemysław Suchy (katecheta i duszpasterz Młodzieży i Studentów), o. Andrzej (od VIII 2017 posługuje w Łowiczu), o. Edward Leśniak (katecheta),
siedzą od lewej:  o. Józef Kowalski  (wikariusz i wicerektor wspólnoty), o. proboszcz Wojciech Kałafut (Proboszcz i Rektor czyli przełożony wspólnoty), o. Jan Taff, br. Marian Babiec (zakrystianin), o. Łukasz Wilusz (katecheta, nieobecny na zdjęciu).

Prócz Domu Najświętszego Imienia Maryi, który tworzą duszpasterze parafii, na terenie parafii mieszkają jeszcze trzy wspólnoty zakonne:

 • Wspólnota sióstr pijarek – założona w 1990r.,
 • Dom studentatu pijarów (Wyższe Seminarium Duchowne) bł. Piotra Casaniego – założony w 1991 r.,
 • Dom Kraków-Akacjowa pw. Chrystusa Króla (współbracia pracujący w szkołach prowadzonych przez nasz Zakon: Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów, Gimnazjum nr 52 i Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego).

Ojcowie posługujący w Gimnazjum i Liceum Zakonu Pijarów:

 • logo-szkolao. Edward Kryściak od św. Jerzego (Rektor wspólnoty szkolnej)
 • o. Mateusz Pindelski od Maryi Niepokalanej
 • o. Tomasz Abramowicz od bł. Dawida Carlosa
 • o. Mariusz Rabczak od bł. Piotra Frassatiego
 • o. Radosław Boboń od św. Rodziny z Nazaretu
 • brat Dawid Bartochowski

Ojcowie celebrują Mszę św. i głoszą kazania w każdą niedzielę o godz. 13.00.
Zobacz więcej: strona internetowa liceum – nauczyciele

Ojcowie formatorzy w Seminarium Duchownym Zakonu Pijarów:

 • seminariumo. Marek Kudach od Ducha Świętego (Rektor wspólnoty seminaryjnej)
 • o. Piotr Recki od św. Józefa (ojciec duchowny i promotor powołań)

Sprawują Mszę św. i głoszą kazania w każdą niedzielę o godz. 8.30.
Zobacz więcej: strona internetowa seminarium