Najnowsze ogłoszenia parafialne

Wydarzenia

Msze Święte i nabożeństwa

Msze święte w niedziele i święta

 • 6.00, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (z udziałem dzieci), 13.00, 15.00 (w okresie wakacji nie jest odprawiana), 19.00 (dla młodzieży szkół średnich i pracującej, studentów, absolwentów)

Więcej informacji
Msze święte w dni powszednie

 • 6.00 (w okresie wakacji nie jest odprawiana), 7.00, 8.00, 18.00

Msze święte w pierwszy piątek miesiąca od 1 IX 2017

 • 6.00, 7.00, 8.00, 16.30 (z udziałem dzieci), 18.00, 19.15 (dla młodzieży)

Msze święte z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie

 •  są one organizowane raz w miesiącu, więcej informacji w ogłoszeniach duszpasterskich (modlitwę prowadzi o. Łukasz Wilusz SP)

Adoracja P. Jezusa w Najświętszym Sakramencie w czwartki od godz. 18.3o do 20.00

 • wystawienie  Najśw. Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego
 • adoracja w ciszy, możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania
 • zakończenie Nieszporami z dnia, błogosławieństwo i Apel Jasnogórski
 • następnie możliwość wspólnotowego rozważania Pisma Świętego w salce

Koronka do Miłosierdzia Bożego

 • w czwartki po Mszy św. o godz. 18.00

Nowenna do MB Nieustajacej Pomocy

 • w środy o godz. 18.00

Nabożeństwo do św. Józefa Kalasancjusza

 • we wtorki po Mszy św. o godz. 18.00

Nabożeństwo do św. Joanny Beretty Molla

 • w każdy 28 dzień miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00

Nabożeństwo wypominkowe za Zmarłych:

 • w niedziele (prócz pierwszych miesiąca) o godz. 18.00
 • w listopadzie w dni powszednie o godz. 17.30

Różaniec w intencji Kościoła i Ojczyzny

 • w dni powszednie o godz. 17.30

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne:

 • w pierwsze czwartki miesiąca, z liturgiczną służbą ołtarza o godz. 18.00

Wystawienie i adoracja P. Jezusa w Najśw. Sakramencie

 • w czwartki od godz. 18.3o do 20.00 adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy i możliwość Sakramentu Pojednania
 • zakończenie Nieszporami z dnia, błogosławieństwo i Apel Jasnogórski
 • następnie możliwość wspólnotowego rozważania Pisma Świętego w salce

Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu:

 • o godz. 9.00 dla ogółu wiernych
 • o godz. 16.30 dla dzieci
 • o godz. 17.15 dla ogółu wiernych
 • o godz. 19.15 dla młodzieży (w pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.45)

Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu

 • o godz. 18.00 z kazaniem pasyjnym

Nabożeństwo Majowe i Czerwcowe:

 • w dni powszednie po wieczornej Mszy św. około godz. 18.30
 • w niedziele o godz. 18.00

Nabożeństwo Różańcowe (październik):

 • w dni powszednie o godz. 17.15
 • w niedziele o godz. 18.30

Galerie

Uroczysta Rocznica Pierwszej Komunii św. odbyła się na Msza św. w naszym kościele parafialnym w niedziele 13 maja o godz. 10:00. Eucharystii przewodniczył o. Proboszcz Wojciech Kałafut a kazanie wygłosił o. Piotr Recki – ojciec duchowny Seminarium Zakonu Pijarów.

Informacje o parafii

Parafia Imienia Maryi:
– podstawowe informacje
(kontakt)
– Duszpasterze
informacje-seminarium
Zakon Szkół Pobożnych
(Pijarów)
informacje-siostry
Zgromadzenie
Sióstr Pijarek

Założyciel Zakonu Pijarów

Św. Józef Kalasancjusz (1557-1648)

„Znalazłem w Rzymie lepszy sposób służenia Bogu – pomaganie biednym dzieciom i nie poniecham tego za nic w świecie.”

Zakon Pijarów został założony w XVII wieku przez św. Józefa Kalasancjusza. Osoba tego skromnego duszpasterza budzi najwyższy podziw. Potrafił on, mimo różnych przeciwności, ponad 400 lat temu powołać do istnienia pierwszą nowoczesną, bezpłatną szkołę. Opracowany przez niego wzorzec kształcenia młodzieży dał początek wielu szkołom i zakładom wychowawczym na całym świecie. Pijarzy od początku stawiali na jakość edukacji, dzięki czemu ich szkoły dały gruntowne wykształcenie licznym wybitnym wychowankom. Dziś, na progu XXI wieku – gdy wysoki poziom nauczania oferuje również wiele szkół świeckich – misja edukacyjna ojców pijarów nie straciła na znaczeniu. Szkolnictwo pijarskie wyróżnia się dbałością o kształtowanie etycznej postawy uczniów. Edukacja w duchu katolickim wskazuje młodym ludziom wartości, których deficyt jest dziś szczególnie widoczny.

Jubileusz Zakonu Ojców Pijarów

 

Zakon Ojców Pijarów świętował Kalasantyński Rok Jubileuszowy (26 XI 2016 – 27 XI 207) – związany z rocznicą 400 lat istnienia wspólnoty oraz 250 rocznicą kanonizacji założyciela (św. Józefa Kalasancjusza). Hasłem Jubileuszu były słowa: „Głosić, przemieniać, wychowywać”.

 

Najważniejsze wydarzenia Roku Jubileuszowego (26 XI 2016 – 27 XI 207):

Jesteśmy obecni w 40 krajach świata. Jest nas 1330 zakonników, prowadzimy 200 szkół, 176 parafii i kościołów oraz 419 dzieł edukacji nieformalnej. W Polskiej Prowincji mamy 7 szkół, 11 kościołów parafialnych lub rektoralnych, a przy nich dzieła edukacji nieformalnej, takie jak: centra kultury, świetlice, kluby sportowe oraz dzieła wspomagające: fundacje, stowarzyszenie, wydawnictwo; jesteśmy w trzynastu  miejscowościach w Polsce, w trzech na Białorusi i pojedynczo na Ukrainie oraz w Czechach.

Inauguracja Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego w Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów miała miejsce w parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie na Wieczystej 26 listopada 2016 r. Mszy św. przewodniczył Kard. Zenona Grocholewski, wieloletni Prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej wraz z Kard. Stanisławem Dziwiszem. Na uroczystość przybyli przedstawiciele naszych pijarskich placówek z całej Polski, delegacje ze szkół, parafii oraz innych dzieł edukacji nieformalnej. Druga część inauguracji z programem artystycznym odbyła się w budynkach naszych szkół przy ul. Dzielskiego 1 i Akacjowej 5.

Na poziomie zakonu inauguracja Jubileuszu odbyła się 27 listopada 2017 roku w Rzymie, w kościele św. Pantaleona przy Domu Generalnym naszego Zakonu. Uroczystościom przewodniczył Kard. João  Braz de Aviz, Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Papież Franciszek w liście na Jubileusz napisał: „Motto, jakie wybraliście dla Roku Jubileuszowego – głosić, przemieniać, wychowywać – niech wyznacza Wam drogę i Was prowadzi. Bądźcie otwarci i uważni na wskazania, jakie Duch Święty Wam podsunie. Nade wszystko podążajcie śladami, jakie wypisane są w oczach dzieci i ludzi młodych. Spójrzcie na ich twarze i dajcie się zarazić ich blaskiem, by stać się zwiastunami przyszłości i nadziei”.

W dniach 1-5 lutego 2017 r. odbyła się prowincjalna pielgrzymka do Rzymu śladami św. Józefa Kalasancjusza w której uczestniczyli pijarzy i nasi współpracownicy świeccy ze szkół, parafii oraz innych dzieł – w sumie 90 osób dziękowało za 375 lat obecności pijarów i pijarskich dzieł na ziemiach polskich.

Dzień 6 marca był centralnym dniem obchodów Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego we wszystkich placówkach zakonu. W tym dniu, dokładnie 400 lat temu, w 1617 roku Paweł V podpisał brewe Ad ea per quae, którym erygował Kongregację Paulińską Ubogich Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych, późniejszy Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, czyli pijarów.

W dniach 21-23 kwietnia w Łowiczu po raz trzeci odbył się Ogólnopolski Przegląd Scholii Pijarskich po hasłem „Z Kalasancjuszem śpiewaj na chwałę Pana”. Pierwszego dnia miał miejsce kalasantyński wieczór uwielbienia. W kolejne dni odbyły się warsztaty w czterech grupach: śpiewu, tańca, gitar oraz instrumentów perkusyjnych.

Na weekend 28 kwietnia – 1 maja został zwołany Kongres Duchowości Młodych – Inspirowani Kalasancjuszem. Uczestniczyła w nim w Krakowie młodzież z Polski i Austrii. Organizatorami byli pijarzy i młodzież z Duszpasterstwa Akademickiego Pijarów Calasanz w Krakowie – Wieczystej oraz Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Krakowie. Kongres wypełniły trzy wiodące wykłady: Zasadzeni nad płynącą wodą – wprowadzenie do duchowości; Najbardziej inspirujące hasło duchowości kalasantyńskiej; Młodzi i duchowość kalasantyńska – konferencja wygłoszona przez gościa specjalnego, jakim był o. Pedro Aguado, przełożony generalny zakonu pijarów. Uczestnicy wzięli też udział w warsztatach prowadzonych przez pijarów, siostry pijarki i osobę świecką. Resztę czasu wypełniła wspólna modlitwa i zajęcia integracyjne. Atrakcją był koncert zaprzyjaźnionego zespołu Elendes.

Jubileuszowym darem od Boga było przyjęcie święceń kapłańskich przez czterech pijarów 20 maja w kościele pijarskiej Parafii Wniebowzięcia NMP w Bolszewie. Święcenia z rąk ks. bpa Jana Styrny, biskupa Seniora diecezji elbląskiej, posiadającego Dyplom Konfraterni, pozwalający uczestniczyć w duchowych dobrach Zakonu przyjęli diakoni: Dariusz Jabłoński, Mateusz Kaźmierski, Rafał Stenka i Łukasz Wilusz.

Prawie 1,5 tys. uczestników z Polski oraz ze środowisk polonijnych z siedmiu państw, z różnych stron Europy (Białoruś, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rosja, Słowacja, Ukraina) spotkało się w dniach 9 – 15 lipca 2017 r. w Warszawie na 29. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży.

W dniach 15–28 lipca w pijarskim ośrodku Pieniny Spiskie w Łapszach Niżnych odbyła się Wakacyjna Szkoła Kalasancjusza dla dzieci i młodzieży ze środowisk polonijnych na Ukrainie z Berdyczowa, Korostenia i Żytomierza, w sumie 50 osób. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach języka polskiego i ogólnej wiedzy o Polsce, warsztatach prowadzonych przez wolontariuszy z grupy rekonstrukcyjnej z omówieniem legend i historii, warsztatach wykonywania oscypków i  korbacy, nauce tańców regionalnych oraz wyprawach górskich.

W Sanktuarium św. Józefa Kalasancjusza w Peralta de la Sal w Hiszpanii w dniach 29 lipca – 5 sierpnia odbyły się rekolekcje dla pijarskich współpracowników świeckich. To właśnie w tej niewielkie miejscowości w Aragonii w 1557 r. urodził się Józef – najmłodszy syn z ośmiorga dzieci Państwa Kalasancjuszów, Piotra i Marii. W tamtejszym kościele parafialnym został ochrzczony w chrzcielnicy, która przetrwała do naszych czasów. Tam też rozpoczął edukację, którą zakończył wiele lat później doktoratem z teologii i prawa kanonicznego. W 1583 przyjął święcenia kapłańskie i w ten sposób zrealizował swoje pragnienie bycia księdzem.

W Uroczystość św. Józefa Kalasancjusza, 25 sierpnia, w pijarskiej parafii Wniebowzięcia NMP w Lidzie na Białorusi został konsekrowany kościół parafialny pw. św. Józefa Kalasancjusza przez biskupa Grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza i Bpa Józefa Staniewskiego.

W niedzielę, 27 sierpnia biskup odeski Bronisław Bernacki podniósł kościół parafialny w Oczakowie na Ukrainie do godności Sanktuarium Czarnej Madonny nad Morzem Czarnym.

Dnia 9 września poświęcono i wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Warszawie. Uroczystości przewodniczył Ojciec Prowincjał Józef Matras. Uczestnicy mieli też okazję obejrzeć inscenizację pt. „Kalasancjusz – święty i pedagog”.

Dnia 10 września w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie miała miejsce inauguracja roku szkolnego 2017/18 dla osób związanych z edukacją: nauczycieli, katechetów, pracowników, rodziców i uczniów – zawierzenie Bogu sprawy chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży z prośbą o Jego błogosławieństwo w nowym roku szkolnym. Przed Mszą św. odbyło się XIV Forum Edukacyjne – spotkanie nauczycieli szkół Mazowsza i szkół pijarskich z całej Polski na temat „W stylu Kalasancjusza: wychowywać, głosić, przemieniać”. Młodzież uczestniczyła w konferencji: Śladami Kalasancjusza – duchowa droga młodych.

12 IX w Pijarskim Nowicjacie w Rzeszowie trzech nowicjuszy złożyło pierwsze śluby zakonne, a pięciu nowych kandydatów rozpoczęło nowicjat.

„#CoMuDasz” – pod takim hasłem w dniach 13-15 października odbyło się w Krakowie 17. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej. Wzięło w nim udział prawie 700 młodych ludzi ze szkół i parafii pijarskich z całej Polski, a także goście z Węgier. Hasło nawiązywało do słów św. Józefa Kalasancjusza, który w jednym ze swoich listów napisał: „Nic nie dałeś Chrystusowi, jeżeli nie dałeś Mu całego twego serca!”

15 października na Placu św. Piotra w Rzymie Papież Franciszek kanonizował hiszpańskiego pijara o. Fastyna Mígueza. Nowy święty był kapłanem i cenionym kierownikiem duchownym, nauczycielem różnych przedmiotów, m.in. łaciny, j. francuskiego, algebry, historii, przyrody, geografii, fizyki, chemii, rolnictwa i higieny. Był naukowcem, który na bazie ziół opracowywał leki, z których 12 zostało oficjalnie zarejestrowanych i sprzedawano je w aptekach. W 1885 r. założył Kalasantyński Instytut Córek Bożej Pasterki – siostry kalasantynki, które zajmują się nauczaniem i wychowaniem szczególnie dziewcząt. Wydawnictwo eSPe wydało książkę o nowym świętym pt. „W poszukiwaniu woli Bożej. Faustyn Míguez SP”.

27-29 października w Licheniu spotkali się pijarzy i nasi współpracownicy świeccy, czyli Laikat Pijarski ze szkół, parafii i placówek edukacji nieformalnej. Piąte już Święto Laikatu Pijarskiego zorganizowane zostało przy współpracy z członkami Bractwa Szkół Pobożnych i zgromadziło 160 osób z Polski i Białorusi. Hasło „Głosić, przemieniać, wychowywać” wprost nawiązywało do hasła jubileuszowego i wyznaczyło tematy kolejnych konferencji.

W dniach 11-18 listopada w Peralta de la Sal, gdzie „wszystko się zaczęło”, w „domu rodzinnym Kalasancjusza” i przy Jego chrzcielnicy grupa pijarów z Polski uczestniczyła w rekolekcjach. Bezpośrednio po nich odbyli dziękczynną pielgrzymkę do Fatimy.

VII Przegląd Teatrów Pijarskich w dniach 17-19 listopada tradycją lat ubiegłych gościł w Łowiczu. Na przegląd przyjechały teatry z siedmiu placówek pijarskich: Elbląga, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Warszawy oraz z Łowicza. Inscenizacje dotyczyły życia i dzieła św. Józefa Kalasancjusza. Gośćmi przeglądu byli aktorzy-lalkarze państwo Zajtowie z Łodzi.

Zakończenie Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego w Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów odbyło się 26 listopada 2017 r. w Mieście Prymasów Polski, w Łowiczu. W pierwszej część, która miała miejsce w tamtejszych Szkołach Pijarskich Królowej Pokoju uczestnicy obejrzeli m.in. przedstawienie pt. „Wyzwanie” i byli też świadkami wręczenia stypendiów kalasantyńskich. Uroczystej Mszy św. w kościele rektoralnym pw. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha przewodniczył Prymas Polski, abp Wojciech Polak.

W dzień Patrocinium – Święta Opieki św. Józefa Kalasancjusza 27 listopada w Warszawie w obecnej Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej, po uroczystej Mszy św., której przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, została odsłonięta tablica upamiętniająca posługę pijarów w świątyni i w dawnych warszawskich kolegiach.

Uroczyste zamknięcie Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego miało miejsce w Rzymie, w kościele św. Pantaleona przy Domu Generalnym zakonu 25 listopada 2017 r. Uroczystościom połączonym ze złożeniem ślubów uroczystych pijara z najstarszej w zakonie Prowincji Włoskiej przewodniczył o. Pedro Aguado, Przełożony Generalny Zakonu Pijarów.